Για να χάνει αέρα τόσο συχνά κάποιο από τα ελαστικά σας, πιθανώς έχετε πατήσει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο και το λάστιχο σας χρήζει επισκευής.

Posted in: Συχνές ερωτήσεις