Σε αυτή την περίπτωση το κλιματιστικό του αυτοκινήτου χρειάζεται φρέον.

Posted in: Συχνές ερωτήσεις