Κάποιο μπουζί είναι πιθανώς βραχυκυκλωμένο. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αλλαγή μπουζί.

Posted in: Συχνές ερωτήσεις