Τα λαδια αυτοκινήτου προτείνεται να αλλάζονται κάθε 6μηνο ή 5000 χιλιόμετρα, για την καλύτερη συντήρηση του κινητήρα αλλά και τον έλεγχο του υπόλοιπου αυτοκινήτου.

Posted in: Συχνές ερωτήσεις